Аналіз методичної роботи за І семестр 2018/2019 н.р.

Аналіз методичної роботи за І семестр 2018/2019  навчального року.

У І семестрі 2018-2019 навчального року  методична робота в школі проводилась відповідно нормативних документів про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у закладах освіти та планів роботи Комунальної установи «Скадовський районний методичний кабінет» відділу освіти Скадовської райдержадміністрації і була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів. Реалізуючи завдання методичної роботи з педагогічними кадрами у І семестрі 2018-2019 навчального року, діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на цілісний розвиток особистості педагога та учня. Навчально-методична робота закладу була побудована на основі моніторингових відстежень, діагностичного анкетування.

Кадрове забезпечення

Аналіз освітньо – кваліфікаційного складу педкадрів

№ з/п Усього вчителів Спеціаліст ІІ категорія І категорія Вища катег. Старший вчитель Вчит. – методист Нагороди Примітка
1 28 9  4 13 1 1    

 

Методична робота  спрямовується  на підвищення творчої віддачі вчителя, що сприяє росту потенціалу кожного педагога та педагогічного колективу в цілому. У школі працює 4 методичних об’єднання  вчителів; з метою допомоги молодим, малодосвідченим учителям у закладі організовано роботу «Школи молодого вчителя». Усю методичну роботу очолює методична рада закладу. Протягом І семестру 2018-2019 навчального року було проведено 2 засідання:

 1. Інструктивно – методичне – 07.09.2018 року, яке включало такі питання:
–                 Про стан методичної роботи за минулий рік. Організація методичної роботи з педагогічним колективом на 2018-2019 навчальний  рік. Затвердження плану роботи методичної ради школи на 2018-2019 навчальний рік.
–                 Про організацію роботи над єдиною шкільною проблемою «Значення розвитку ключових компетентностей у здобувачів освіти в умовах соціалізації особистості для створення якісного освітнього простору у закладі».
–                 Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, підручниками.
–                 Про обговорення планів роботи шкільних методичних об’єднань, календарних планів, планів роботи факультативів, гуртків, планів роботи практичного психолога, педагога – організатора на 2018-2019 навчальний рік.
–                 Про організацію методичної роботи з молодими вчителями з питань організації освітнього процесу.

–                 Про затвердження тем самоосвіти вчителів.

–                 Про підготовку та проведення проблемного семінару «Формування самоосвітньої компетентності педагога».

–                 Про підготовку та проведення проблемного семінару «Основні чинники успішної соціалізації дитини в умовах сучасного навчання ».

   2. Теоретичне заняття «Організаційно – методичне забезпечення розвитку професійної компетентності вчителів» – 05.11.2018 року  (у формі круглого столу), яке включало наступні питання:

      –    Про виконання рішень попередніх засідань.
–                 Про вивчення роботи молодих та новопризначених педпрацівників.
–                 Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми.
–                 Про затвердження списків учнів для участі у II (районному) етапі Всеук-

раїнських учнівських олімпіад.

–                 Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагогів.
–                 Про хід підготовки до участі у шкільному та районному етапах МАН учнів

ШНО «Ерудит».

–                 Про загальношкільний огляд – конкурс «Методична скарбниця» (творча виставка надбань вчителів).
–                 Про створення творчої групи для розробки Положення про шкільний Конкурс «Навчальний кабінет Нової української школи».
–                 Про підготовку та проведення психолого – педагогічного семінару «Роль співпраці психологічної служби з іншими учасниками освітнього процесу у створенні безпечного безконфліктного середовища».

У 2018 році пройшли курси підвищення кваліфікації

Термін ПІБ вчите-ля Назва курсів Місце проведення Тема завдання Тема самоосвіти  
Докурсового Післякурсового  
02.04-20.04 Гринченко Ганна Анатоліївна Учителі початкових класів Херсонська академія неперервної освіти Формування мовленнєвої компетентності в учнів початкової школи Формування мовленнєвої компетентності в учнів початкової школи Комунікативна компетентність у початковій школі  
08.10-26.10 Лисюк Валентина Григорівна Учителі історії, правознавства та етики Херсонська академія неперервної освіти Дослідницька діяльність учнів на уроках та позакласній роботі з історії Створення ситуації успіху на уроках історії та правознавства Проектна технологія, використання на уроках історії  
10.12-28.12 Козлова Оксана Олексіївна Учителі початкових класів Херсонська академія неперервної освіти Формування пізнавальної діяльності учнів початкової школи Формування математичної компетентності молодших школярів Формування логічного мислення на уроках математики у молодших школярів  
03.12-08.12 Кириченко Світлана Миколаївна Заступники директора з НВР у початкових класах СНВК «Академічна гімназія» Особливості викладання у НУШ -//-    
02.11 Коняєва лариса Миколаївна Учителі, які викладатимуть у 1 – х класах СНВК «Академічна гімназія» Особливості викладання у НУШ -//-    
02.11 Тараленко Аліна Вікторівна Учителі, які викладатимуть у 1 – х класах СНВК «Академічна гімназія» Особливості викладання у НУШ -//-    

 

 

 

У цьому навчальному році педагогічний колектив закладу розпочав опрацювання шкільної методичної проблеми «Значення розвитку ключових компетентностей у здобувачів освіти в умовах соціалізації особистості для створення якісного освітнього простору у закладі», що є частиною реалізації проблеми області та району «Компетентністний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору». На даному етапі роботи над проблемою педагогічний колектив закладу:

 • продовжив вивчення нормативних документів МОНУ;
 • продовжив роботу творчих груп по створенню навчально – методичних матеріалів.

Адміністрація закладу:

 • продовжила роботу щодо укладання угод про спільну діяльність з усіма соціальними партнерами: Лазурненською селищною радою, комунальним закладом «Лазурненський селищний будинок культури», КЗ ясла – садок «Сонечко», вищими навчальними закладами: «Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана», «Національним університетом біоресурсів і природокористування України»; Скадовським районним центром зайнятості та рядом ін..
 • роботу з батьками дітей та учнів щодо соціалізації шляхом проведення спільних свят, екскурсій, гурткової роботи;
 • волонтерської діяльності;
 • злагодженої роботи лідерів учнівського самоврядування та ін..

Згідно загальних методичних рекомендацій Херсонської академії неперервної освіти, методичних рекомендацій комунальної установи «Скадовський районний методичний кабінет» Скадовської районної ради заступником директора з навчально – виховної роботи Кириченко С.М. було складено план методичної роботи закладу, який вже традиційно побудовано за блоками, кожен з яких реалізується через модульну систему, така структура діє у закладі протягом 5 – ти років і тому можна зробити висновки, що вона є достатньо ефективною.

Структура методичної роботи:

Методична робота школи включає 3 блока:

Блок І. Організаційне забезпечення:

модуль І.  Організаційні питання;

модуль ІІ. Підвищення методичного рівня. Атестація та курсова перепідготовка вчителів:

 • у цьому навчальному році заяви на атестацію подали 5 вчителів та 1 вихователь я/с «Сонечко»

Модуль ІІІ. Організаційні заходи.

Блок ІІ. Зміст і організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації педагогічних кадрів:

модуль І. Загальні засідання педагогів різних фахів:

У рамках даного модулю:

 

 

Форми методичної роботи:

№ з/п Дата проведення Назва Відповідальний
1 Жовтень  2018 р. Проблемний семінар «Формування самоосвітньої компетентності педагога» Кириченко С.М.,

заступник директора з НВР Цілинко Н.В., заступник директора з ВР, практичний психолог

2 Листопад  2018р. Проблемний семінар «Основні чинники успішної соціалізації дитини умовах сучасного навчання» Кириченко С.М., заступник директора з НВР Цілинко Н.В., заступник директора з ВР, практичний психолог, кер. ШМО

 

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів було проведено ряд заходів:  навчальні заняття з ЦО, практичні заняття з учнями початкової – старшої ланки по правилам дорожнього руху, тиждень безпеки життєдіяльності.

Було проведено, відповідно до графіка відділу освіти, предметні тижні.

Модуль ІІ. Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій:

 • Підвищення фахової майстерності молодих вчителів (інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів, залучення їх до роботи ШМО, організація показових уроків наставників для молодих вчителів, надання методичної допомоги у вивченні передового досвіду та обранні методичної проблеми).

Модуль ІІІ. Заходи на виконання програм. Робота з обдарованою молоддю, у рамках якого  було поновлено банк даних обдарованих учнів, організовано та проведено шкільний етап Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів.

Результати ІІ етапу  Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів:

Назва олімпіади, конкурсу ПІБ учня(ці) Клас ПІБ вчителя Результат ІІІ етап
Українська мова та література Барнаш Вікторія Русланівна 11 – А Токарик Тетяна Іванівна ІІ
Географія Бєла Ольга Валентинівна

 

11 – Б

 

 

Стецюк Олександра Анатоліївна ІІІ

 

 

Англійська мова Покотило Юлія Олександрівна 11 – Б Яценко Ірина Анатоліївна ІІІ  
Конкурс з української мови ім.. Петра Яцика Барнаш Вікторія Русланівна  11 – А Токарик Тетяна Іванівна І
Конкурс з української мови ім.. Петра Яцика Івашко Анастасія Сергіївна 7 Новохижна Наталя Федорівна

 

ІІІ
Конкурс з української мови ім.. Петра Яцика Лубенська Алевтина

Андріївна

4 – Б Шумаріна Ірина

Григорівна

ІІ
Міжнароднийй мовно – літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Барнаш Вікторія Русланівна 11 – А Токарик Татьяна

Іванівна

І
Міжнароднийй мовно – літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Датій Анастасія Євгенівна 5 – Б Новохижна Наталя Федорівна ІІ

 

Учні закладу є активними учасниками інтернет – конкурсів:

№ з/п Назва К-ть учнів
1. І Міжнародна гра «Sunflower» – 2018 (зарубіжна література) 31
2. «Бобер» 27
3. «Грінвіч» (англ. мова) 49
4. «Геліантус» 33

 

Модуль ІV.  Проекти. Профільне та допрофільне навчання.

Блок ІІІ. Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи школи сучасних досягнень педагогічної освіти та передового педагогічного досвіду: поновлення банку передового педагогічного досвіду.

Реалізація даного плану у І семестрі 2018-2019 навчального року відбувалася через різні форми колективної,  групової та індивідуальної методичної роботи.

Участь у професійних конкурсах

№ з/п Назва конкурсу Номінація ПІБ учителя
1 Професійний конкурс «Учитель року» Географія Стецюк Олександра Анатоліївна

 

Робота з впровадження інноваційних технологій навчання та виховання

Протягом І семестру 2018-2019 навчального року вивчався стан викладання таких предметів:

– Жовтень – англійська мова;

– Листопад – біологія, математика;

– Грудень – українська мова та література, історія України;

Інформаційно – видавнича діяльність:

Самойлова Галина Василівна, учитель української мови та літератури: https://naurok.com.ua/profile/266860

 1. Сертифікат № ДБ – 181273203 від 05.12.2018р.
  Урок. Тема. Ірина Жиленко. Стисло про поетесу. Поєднання реального й фантастичного в поезії “Жар-птиця”. (ліричной герой, ліричний твір)
 2. Сертифікат № ДБ – 181273202 від 05.12.2018р

Тема: Станіслав Чернілевський. “Теплота родинного інтиму…”, “Забула внучка в баби черевички…”. Настрої і почуття, висвітлені у поезії. ( ліричний герой, ліро-епічний твір. Роль худ.

 1. Сертифікат № ДБ – 181273201 від 05.12.2018р

Урок. Тема : Урок літератури рідного краю. Життєвий і творчий шлях А. Кичинського. Поезії.

 1. Сертифікат № ДБ – 181272846 від 03.12.2018р

Презентація “Есе як жанр вільних людей”.

 1. Сертифікат № 4261 від 2017 р.

«Розвиток громадянських компетентностей в Україні» в межах освітнього проекту».

Новохижна Наталя Федорівна, учитель української мови та літератури:

1.Сценарій новорічної вистави «Снігова королева»./ сайт «На Урок», 2018 р.

Обмін досвідом між вчителями школи відбувався також за рахунок видання шкільних збірок; семінарів, тренінгів, практикумів.

Сертифікати:

№ з/п ПІБ учителя Посада Назва курсу №, дата сертифіката
1 Довженко Марина Валентинівна Практичний психолог Навчально – практичний курс із вивчення піскової терапії «Піскові замки» (46 год) 2018 р.
2 Шумаріна Ірина Григорівна Учитель початкових класів Тренінг «Репродуктивне здоров’я » та відповідальна поведінка учнівської молоді» 15-16.11.2018 р.
3 Кириченко Світлана Миколаївна Заступник директора з НВР Навчально – виховна робота у початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа» (60 акад. год/ 2 кредити ЄКТС) 03.12.2018 р.

№ 5556

4 Стецюк Олександра Анатоліївна Учитель географії Вебінар «Ефективна підготовка до ЗНО: практичні поради і техніки» (2 акад. год) 12.09.2018 р.

№ В40-228182

      Вебінар «STEAM – школа – новітня форма організації навчального процесу» (2 акад. год) 13.10.2018 р.

№ В57-228182

Веб – конференція «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM» та учнівські проекти 10.11.2018 р.

№ К2-228182

5 Шишковський Микола Олександрович Учитель фізики та математики Вебінар «Ефективна підготовка до ЗНО: практичні поради і техніки» (2 акад. год) 12.09.2018 р.

№ В40-172128

Веб – конференція «Сучасні освітні тенденції: медіа грамотність та критичне мислення» 29.09.2018 р.

№ В1-172128

6 Коняєва Лариса Миколаївна Учитель початкових класів Учителі, які навчатимуть учнів 1 – х класів у 2019/2020 н.р. відповідно до Концепції «Нова українська школа» (60 акад. год/ 2 кредити ЄКТС) 02.11.2018 р.

№ 4608

7 Тараленко Аліна Вікторівна Учитель початкових класів Учителі, які навчатимуть учнів 1 – х класів у 2019/2020 н.р. відповідно до Концепції «Нова українська школа» (60 акад. год/ 2 кредити ЄКТС) 02.11.2018 р.

№ 4619

8 Ходос Ольга Олександрівна Учитель зарубіжної літератури, основ зд. Тренінг «Репродуктивне здоров’я » та відповідальна поведінка учнівської молоді» 15-16.11.2018 р.

 

 

У школі 10 клас навчається за програмою з профільними предметами – українська мова, українська література; 11- А – правовий профіль; 11 – Б – українська філологія.  Варіативну складову навчальних планів було використано:

Факультативи:

Назва Кількість годин Програма, за якою викладається Учитель, категорія Клас Кількість
груп учнів
Географія культури Європи 1 Яценко В. Програма факультативного курсу «Географія культури Європи» Стецюк О.А., вчитель географії та економіки, спец. 7 1 8
Шкільна риторика  1 Крайняй М., Сабадош Д., Семен О. Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. Самойлова Г.В., вчитель укр..мови та літ., спец. І кат., Новохижна Н.Ф., вчитель укр..мови та літ., спец. І кат., Цілинко Н.В., вчитель музичного мистецтва, етики, худ.культ., спец. І кат. 5,6,7 3 24
Вибір професії 1 Сідляр Тетяна Василівна,

Свірчкова Наталія Вікторівна. Програма факультативного курсу «Настає час вибору»

Довженко М.В., практичний психолог, спец. 8 1 8
Основи теорії та історії суспільно – політичної думки 1 Г. Дичковська, О. Пташник. Програма факультативного курсу для 10 – 11 – х класів Лисюк В.Г., вчитель історії, спец ІІ кат. 11-А 1 8
Історія держави і права в Україні 1 Збірник навчальних програм курсів за вибором і факультативів для учнів 10 – 11 Лисюк В.Г., вчитель історії, спец ІІ кат. 11-Б 1 8
Стройова досконалість 1 Стройова досконалість: навчальна програма гуртка військово-патріотичного напряму Пінкевич Г.П. 10-11

Лист ІІТЗО від 19.07.2013 № 14.1/12-Г-358

Зануденко А.П., вчитель трудового навчання, ЗВ, спец ІІ кат. 11 А,Б 2 16
Орфографічний практикум 0,5 Програми факультативних та спеціальних курсів 7 – 11 класи Токарик Тетяна Іванівна, вчитель укр..мови та літ., ст..вчит. 11 А,Б 1 8
Українська література 0,5 Програми факультативних та спеціальних курсів 7 – 11 класи Токарик Тетяна Іванівна, вчитель укр..мови та літ., ст..вчит. 11 – А 2 16
Назва Кількість годин Програма, за якою викладається Учитель, категорія Клас Кількість  
груп учнів  
Географія культури Європи 1 Яценко В. Програма факультативного курсу «Географія культури Європи» Стецюк О.А., вчитель географії та економіки, спец. 7 1 8  
Шкільна риторика 0,5; 1 Крайняй М., Сабадош Д., Семен О. Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. Самойлова Г.В., вчитель укр..мови та літ., спец. І кат., Новохижна Н.Ф., вчитель укр..мови та літ., спец. І кат., Цілинко Н.В., вчитель музичного мистецтва, етики, худ.культ., спец. І кат. 5,6,7 3 24  
Вибір професії 1 Сідляр Тетяна Василівна,

Свірчкова Наталія Вікторівна. Програма факультативного курсу «Настає час вибору»

Довженко М.В., практичний психолог, спец. 8 1 8  
Основи теорії та історії суспільно – політичної думки 1 Г. Дичковська, О. Пташник. Програма факультативного курсу для 10 – 11 – х класів Лисюк В.Г., вчитель історії, спец ІІ кат.. 10 1 8  
Історія держави і права в Україні 1 Збірник навчальних програм курсів за вибором і факультативів для учнів 10 – 11 Лисюк В.Г., вчитель історії, спец ІІ кат. 10 1 8  
Статути збройних сил України 1 Гусєв В.Г.,  Гуменюк В.О. Програма курсів за вибором та факультативів із ЗВ

 

Зануденко А.П., вчитель трудового навчання, ЗВ, спец ІІ кат. 10, 11 2 16  
Практикум з правопису української мови 1 Програми факультативних та спеціальних курсів 7 – 11 класи Новохижна Наталя Федорівна, вчитель укр..мови та літ.,  спец. І кат. 9 1 8  
Орфографічний практикум 0,5 Програми факультативних та спеціальних курсів 7 – 11 класи Токарик Тетяна Іванівна, вчитель укр. мови та літ., ст.вчит. 10,11 2 16  
Українська література 0,5 Програми факультативних та спеціальних курсів 7 – 11 класи Токарик Тетяна Іванівна, вчитель укр.мови та літ., ст.вчит. 10, 11 2 16  

 

Курси за вибором:

Назва Кількість годин Програма за якою викладається Учитель, категорія клас кількість
учнів
Риторика 1 Програма курсу за вибором Козлова О.О.., учитель початкових класів, спец. І кат.,  Богданова Н.М., вчитель початкових класів, спец. І кат., Тараленко А.В.., учитель початкових класів, спец.,  Сірик Г.М., учитель початкових класів спец. 2 34
3 24
4 34
Морально – етичне виховання 1 Програма курсу за вибором Тараленко А.В.., учитель початкових класів, спец.,   Сірик Г.М., учитель початкових класів спец. 2 34
3 24
4 34
Етика 1 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Етика 5 – 6 кл.

Цілинко Н.В.,

учитель художньої культури,

спец. І кат.

5,6 57
Гіди – перекладачі ( нім. мови) 1; 2 Нікішина Н.М., Вочканова Т.В. Програма факультативного курсу для учнів 11 – го класу Яценко І.А., вчитель англ. нім. мови, спеціаліст І кат. 8;

10

 

11

27

 

Поряд із надбаннями в методичній роботі школи є і недоліки:

 • часто недостатнім є рівень самоосвіти вчителів. Небажання брати участь у фахових конкурсах та у роботі методичних об´єднань. Вчителі не друкують свої наробки у фахових виданнях.
 • недостатня роль голів всіх ШМО в організа­ції цілеспрямованої роботи зі здібними учнями з підготовки шкільних команд для участі в районних предметних олімпіадах та інтелектуальних марафонах, засідання не завжди відбуваються своєчасно, що призводить до запізнілого ознайомлення з новими нормативними документами.

Окремі вчителі епізодично працювали над підвищенням свого науково – теоретичного рівня. Тому потрібно спрямовувати вчителів на постійне удосконалення своєї педагогічної майстерності.

Завдання на наступний семестр:

 1. Продовжувати роботу над проблемою «Значення розвитку ключових компетентностей у здобувачів освіти в умовах соціалізації особистості для створення якісного освітнього простору у закладі».
 2. Зорієнтовувати вчителів на створення авторських програм, навчальних планів. Залучати до участі у фахових конкурсах, активізувати роботу практичних семінарів, тренінгів, майстер – класів.
 3. Сприяти активізації розповсюдження педагогічного досвіду у фахових виданнях.
 4. Брати участь в експериментальній діяльності.

 

 

%d блогерам подобається це: