План роботи психолога на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

з\п

Зміст роботи з учнями(дітьми), педпрацівниками,

 батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін

проведення

Де і з ким проводиться
1 Діагностика процесу адаптації учнів 1 класу до навчання у школі

Методики «Будиночки»

«Школа звірів»В’юнова Н.І., Гайдар К.М.

Методика вивчення мотивації в першокласників (за М. Р. Гінзбургом)

Л. Г. Терлецька, вікова психологія і психодіагностика

Опитувальник для визначення рівня адаптації

Ковальова ,Тарасенко.

Анкета для батьків

Журнал «Психолог» 23-24 /2010р

 

 

жовтень

 

 

 

жовтень

 

 

 

 

Вересень

Учні 1 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки 1 клас

 

 

2 Методика «Направленість на оцінку або на отримання знань»(автори Е.Ільїн, Н.Курдюкова) Жовтень

 

Учні 3-4 клас
 3 Методика виявлення страхів і тривожності під ред.Є.І.Рогова Жовтень Учні 1-4класу
4  

Методика «Самооцінка»

А.В. Захаров

 

Листопад

 

 

Учні 1-4класу

5 Визначення обсягу короткочасної і відстроченої пам’яті Методика «10 слів»

О.Лурія Коробко С., Коробко О.

Робота психолога з мол. школярами 2006р.

грудень Учні 1-4класу
6 Визначення гнучкості, швидкості, оригінальності мислення Визначення оригінальності і гнучкості побудови графічного образу П.Торенс.

ПІ. Психологія дитинства: практикум.- К.: Главник, 2006

листопад Учні 1-4класу
7 Дослідження концентрації, розподілу уваги Тест П’єрона-Рузера .Пашукова Т., Допіра А. Практикум із загальної психології.– К.:Знання, 2000 березень 1-4кл.
8 Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації (за Н. Г. Лускановою) грудень 2-4 кл.
9 Вивчення структури інтелекту дітей

Тест інтелекту Р.Мейлі Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини.-К.: Главник, 2003

Жовтень Учні 6-7 класу
10 Діагностика групи ризику .

 

М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, психологу для роботи

Методика виявлення схильностей до неадекватної поведінки

Опитувальник «Девіантна поведінка особистості»

Листопад

 

Група ризику та  8-11

 

 

 

 

11  

Виявлення схильності до емпатії(за методикою 1. Юсупова)

 

Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР)

М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, психологу для роботи

 

 

Листопад

 

Діти  які перебувають на внутрішньо шкільному обліку

 

 

12

Девіантна поведінка особистості

М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, психологу для роботи

Діагностика суб’єктивного відчуття самотності за Д.Раселом і М.Фергюсоном

Методика Ч.Д. Спілберг

Опитувальник самопочуття ,активності ,настрою.(САН)

Методика «Агресивна поведінка»Є.Ельконін

Методика дослідження вольової саморегуляції

А.Зверьков ,Є.Ейдман

 

 

 

 

За потребою Діти  які перебувають на внутрішньо шкільному обліку та діти з девіантною поведінкою

 

 

14 Методика «Прогноз» . (оцінка рівня нервово-психічної       12 стійкості за В. Бодровим)  М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, психологу для роботи

Тест Бернштейна, для оцінки зорової пам’яті.

Методика “Будиночок” (Н. І. Гуткиной)

Вивчення загального рівня розвитку сприймання Методика «Чого не вистачає?» (Р.С.Немов)

Вивчення рівня розвитку наочно-дієвого мислення, зорового сприйняття, візуально-моторної інтеграції

Розрізані фігурки. (Л.І.Переслені та О.І.Шуранова)

Дослідження  розумового розвитку

Шкала тестів розумового розвитку А..Біне – Т.Сімона

Тест Векслера Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993.

Діти з особ потребами
15 Адаптація учнів 5 клас:

Вивчення адаптаційного періоду

Тест А. В. Фурмана «Наскільки ти адаптований до життя»

М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, психологу для роботи

вересень

 

 

учні 5 класу

 

 

 

16 Вивчення мотивації навчання

Тест Н. Г. Лусканової

Вересень  

5клас

17 Вивчення емоційного ставлення учнів до школи і предметів. Анкета «Моя школа»

Л. Г. Терлецька, вікова психологія і психодіагностика

 

 

Вересень

 

5клас

 

5кл

 

18  Методика «Незакінчені речення». Вересень
19 Вивчення типів темпераменту

Тест-опитувальник Г. Айзенка

 

Жовтень

20 Діагностика процесу адаптації учнів 10 класу до старшої школи.

Шкала соціально-ситуативної тривожності Кондаша

Інтегральна самооцінка особистості «Хто я у цьому світі»

 

жовтень 10кл
21 Діагностика шкідливих звичок

Учнів . Анкета

Анкета «Чи шкодить алкоголь вашому здоров’ю?»

Газета «Соціальний педагог», №2(38), лютий 2010.

 

 

грудень

10-11клас
22 Діагностика обдарованих дітей.

Тест визначення ступеня сформованості творчих здібностей. Гірфорд.

Діагностика мотиваційних  досягнень. Орлова

Рівень персональних досягнень В.Вандерлік Федоров В.Д. Психодіагностика особистості в системі диференціації / науково-методичний збірник.

Тест «Фігурна форма» Торренс  .

листопад

 

 

7-11 клас

 

5-8клас

 

9-11кл

 

Учні 1-4 клас

23 Вивчення та аналіз ризиків виникнення різних форм насильства серед дітей та над дітьми. Анкета «Виявлення насильства»

Л. Г. Терлецька, вікова психологія і психодіагностика

грудень 7-11 класи
24 Обізнаність підлітків щодо проблеми ВІЛ/СНІІДу

Анкета.

грудень 9-11класи
25

 

26

Визначення показників та форм агресії за методикою

А. Басса та А. Дарки (адаптація О. Осницького).

Тест шкільної тривожності Філіпса .

Методика вивчення схильності до суїцидальної поведінки(М.В. Горська)

Листопад

Грудень

 

Грудень

Січень

 

7-11класи

 

8-11класи

 

 

 Анкета «Соціометрія»

 

 

Лютий

 

5-8класи

28 Діагностика рівня професійного вигоранняВ.В.Бойка

Психологічний портрет вчителя.

Психологічний аналіз уроків .

М.В. Лемак, В.Ю. Петрище, психологу для роботи

Готовність до інновації . Анкета.

 

Січень

 

 

 

 

 

Вчителі

Вчителі що атестуються

Вчителі

За запитиом

29 Вивчення ціннісних орієнтацій особистості Методика ЦОЄ березень

 

7 -9клас

 

30 Діагностика рівня вихованості класу.

Анкета для виявлення рівня вихованості учня

Квітень 2-11клас
31 Діагностика стилів виходу з конфлікту Методика К. Томаса, Д. Джонсона «Як би я поводився в конфлікті?»

Л. Г. Терлецька, вікова психологія і психодіагностика

березень

 

7 клас ,8клас

 

32 Дослідження профільних напрямків школярів

Вивчення професійних нахилів. ОДАНІ

Методика вивчення професійних намірів старшокласників

М.В Лемак ,В.Ю Петрище

квітень

 

учні 7,8класів
33 Вивчення особливостей вибору професійного та життєвого шляху

Методика «За і проти» М. Пряжнікова

Проективна методика «Життєві цілі»

Методика КОС

Березень-квітень Учні 9, 11 класу
34 Визначення стресостійкості

Тест «Самооцінка психічних станів» Г.Айзенк, модифікація М.В.Горської

 

квітень Учні 11 клас
35 Діагностика готовності до переходу в середню ланку

Методика швидкості проходження розумового процесу молодших школярів на час переходу до середньої школи.

Л. Г. Терлецька, вікова психологія і психодіагностика

травень учні 4 класу

 

36 Діагностика майбутніх першокласників:

Експрес- діагностика готовності дитини до школи .

О.Коробко «Робота психолога з молодшими школярами».

квітень діти підготовчої групи дитсадка «Сонечко»
37

 

Опитування батьків .

Методи родиного виховання .

Анкета «Життя дитини в родині»

Анкета «Моя дитина – випускник»

Листопад

Січень

Березень

 

 

Батьки 1-4 кл

Батьки 5-8кл

Батьки 9,11кл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНА  РОБОТА

з\п

Зміст роботи з учнями(дітьми), педпрацівниками,

 батьками адміністрацією навчального закладу

Термін

проведення

Де і з ким проводиться
 
 1 Участь у батьківських зборах 1 клас

Перші кроки до школи

вересень батьки, вчителі
2 Участь у батьківських зборах 1-4клас

Сім’я простір без насильства

вересень батьки, вчителі
3 Психологічні особливості старших підлітків Участь у батьківських зборах

 

жовтень вчителі 10-11 класів,батьки
4 Участь психолого-педагогічному семінарі „Проблема формування активності учнів в умовах соціалізації особистості”. жовтень Вчителі
5 Розвиток  розумових здібностей у дітей

Участь у батьківських зборах 5-8клас

жовтень

 

вчителі, батьки, учні
6 Участь у Педагогічній раді:

«Практична спрямованість підготовки школярів до розв’язання проблем у соціумі»

«Діагностика профорієнтаційних нахилів  старшокласників — психолого-педагогічний ключ до вибору життєвого шляху учня»

грудень

 

 

січень

 

 Вчителі

 

 

7 Адаптація дітей до навчання у школі Участь у батьківських зборах листопад батьки 1 класу
8 Особливості адаптації  дітей до навчання у 5 класі

Участь у батьківських зборах

листопад вчителі, батьки

 

9 Батьки є прикладом наслідування для дитини Участь у батьківських зборах 1-6клас
10 Профілактика схильності дітей до комп’ютерної залежності

Участь у батьківських зборах 7-11клас

11 Консультування педагогів :

Попередження професійного вигорання та підвищення резилієнс педагогів в умовах змін

Вересень

 

 

Вчителі 1 класів

 

 

12 Психологічні особливості сучасних дітей Жовтень Вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Гіперактивна дитина. Агресивна дитина. Тривожна дитина. Грудень
14  

Підтримка дисципліни в класі.

Січень
15  

Ефективна комунікація в системі педагогічної взаємодії

Лютий

 

 

16  

Сучасні методи педагогічної взаємодії та спілкування.

Лютий

 

17 Інтерактивні методи навчання в початковій школі Березень Вчителі 1-4 кл
18 Прийоми створення «Ситуації успіху» Квітень Вчителі
19 Роль педагога у створенні сприятливих умов щодо адаптації першокласників

 

Травень

 

 

Класні керівники майбутніх першокласників

20 Консультування учнів :

У світі толерантності .Проведення години спілкування .

Листопад Учні 1-7класи
21 Причини негативних міжособистісних стосунків у класі.

Анкетування, консультації для класних керівників.

 

 

грудень учні 6 класу

вчителі

 

22 Проведення Години спілкування.

Способи ефективного спілкування хлопчиків та дівчаток у школі.

грудень учні 7 класу

 

23 Проведення Години спілкування.

Роль самооцінки у формуванні особистості.

січень учні 10 класу

 

  Консультування  батьків:
24 Профілактика шкідливих звичок серед  учасників навчально-виховного процесу

Участь у батьківських зборах

лютий вчителі, батьки
25 Індивідуальні та вікові особливості дітей лютий вчителі,батьки
26 Сімейне виховання дітей березень батьки

 

27 Профілактика конфліктів Березень вчителі, батьки
28 Профілактики професійного вигорання Квітень Вчителі
29 Участь  на батьківських зборах: „Готовність до навчання у школі” Травень Батьки майбутніх першокласників

 

КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА

ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

 

з\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками,

 батьками адміністрацією навчального закладу

Термін

проведення

Де і з ким проводиться
1 Психокорекційна робота по адаптації учнів 1 класу до навчання у школі

Програма курсу з адаптації першокласників «Разом веселіше»

 

Дроботенко В.І.,

 

Жовтень

 

 

грудень

учні 1 класу з низьким рівнем адаптації
2 Тренінг «Впевнено крокуємо у майбутнє»,Біскало Л.Г.

«Шкільному психологу усе для роботи» 08.2017р№104

жовтень учні  9 та 10 класу
3 «Ласкаво просимо у школу ввічливості”

Токарева В.І. Навчально-методичний посібник з етичного виховання учнів початкових класів // Практична психологія та соціальна робота. 2006.  – № 1

листопад Учні 2-4 класів

 

 

4 Тренінг спілкування для старшокласників

Ефремцева С.А. Тренинг общения для старшеклассников /Под ред.. Ю.З.Гильбуха. – К.: Ін-т психології АПН України.,

грудень учні 10-11 класу
5 Тренінгове зайняття «Мій клас» . Мазур М.Г.

Газета «Шкільному психологу усе для роботи» 05.2017р.№101

січень учні 7 класу
6 Тренінг «У полоні комп»ютера» Чернявська Є.І

Газета «Шкільному психологу усе для роботи» 05.2017р. №101.

Лютий -березень учні 8-11кл
7 Тренінг «Збереження психологічного здоров’я педагогів».

Котляр Н.П.

Газета «Шкільному психологу усе для роботи» 05.2017р

 

квітень Вчителі
8 Розвиток творчих здібностей . Демчук Л.В.

Романець В.А.Психологія творчості: Навчальний посібник. 2-е вид., доп. – К.: Либідь, 2001.

 

травень обдаровані діти
9 Программа корекції девіантної поведінки у підлітків.Комар Н. А.

З досвіду корекційної роботи практичного психолога і соціального педагога з дітьми з девіантною та деліквентною поведінкою : посіб [Електронний ресурс]. / авт. кол. ; упор. Ю. А. Луценко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015.

Протягом року 7-11кл.Діти з девіантною поведінкою
10 Корекційно-розвивальна програма зі зменшення агресії та підвищення рівня самооцінки.

 

Бреславець Людмила Георгіївна

Центр практичної психології                                                                                        Солоницівської

та соціальної роботи КВНЗ                                                                                   загальноосвітньої школи

«Харківської академії неперервної освіти»

І-ІІІ ступенів № 2

 

Протягом року Діти з агресивною поведінкою
11 Програма корекційно-розвивальних занять “Навчання з розвагою” розвиток пізнавальних процесів

Мельникова Олена Леонідівна,

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-511ADEACC0917

Протягом року Учні 1-4 класів
12 «Подолання шкільної тривожності учнів молодшого підліткового віку». О.О.Щербакова

Зняття тривожності і страхів у дошкільників / Т. Щербакова // Психолог. – 2005. – №16. – С.21-27. – [Психокорекція].

Протягом року Учні 5класів з проявами тривожності та низьким рівнем адаптації
13 Корекційно-розвивальна програма «Формування комунікативних навичок учнів-підлітків»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ .Збірник корекційних програм з профілактики девіантної поведінки

 

 

Протягом року Учні 8-9кл.
14 Корекційно-розвивальна програма «Профілактика і корекція суїцидальної поведінки

А.О. Мальчик

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» В.В. Войтко Корекційна робота з учнями

Протягом року Учні 8-11 класів,учні с суїцидальними нахилами
15 Корекційно-розвивальна (соціально-перетворювальна) програма роботи з дітьми з делінквентною, девіантною поведінкою С.С. Дячок

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ .Збірник корекційних програм з профілактики девіантної поведінки.

 

Протягом року Учні 9-11 класів з проявами девіантної поведінки

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА

з\п

Зміст роботи з учнями(дітьми), педпрацівниками,

 батьками адміністрацією навчального закладу

Термін

проведення

Де і з ким проводиться
Психологічна просвіта вчителів
1.1 Про вивчення особливостей і характеру адаптації дітей 1-их, 5-их класів. вересень Нарада при заступнику директора
1.2 Про забезпечення соціально- психологічного супроводу учасників навчально- виховного процесу. жовтень

 

нарада при директору
1.3 Про діяльність практичного психолога закладу. жовтень педагогічна рада, вчителі

 

1.4 Про хід атестації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році. січень педагогічна рада, вчителі

 

1.5 Аналіз роботи практичного психолога за І семестр 2018 – 2019 навчального року грудень нарада при директору
1.6 Про роботу з  учнями, які потребують психологічної підтримки( виявлення , попередження  і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми).

 

лютий нарада при директору
1.7 «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигоряння» березень Вчителі
1.8 Діагностика – психолого – педагогічний ключ до розуміння особистості учня в умовах соціалізації. Аналіз результатів соціологічних досліджень, проведених у закладі.

 

травень педагогічна рада, вчителі

 

1.9

 

 

Участь  у засіданнях ШМО

«Вивчення особистості молодшого школяра, як передумова успішної організації його навчальної діяльності».

 

Вересень

 

 

 

 

ШМО

Вчителі молодших класів

 

  «Створення освітнього середовища для обдарованих дітей»

 

Грудень ШМО Суспільно-гуманітарного циклу
  «Використання  мнемотехнічних методів і прийомів як ефективний компетентнісний підхід для навчання в умовах сучасної освіти»

 

 

Січень

ШМО природничо-математичного циклу

 

Клуб батьківського спілкування
2.1 Що потрібно знати батькам першокласників вересень батьки 1 класу
2.2 Роль сім’ї у формуванні соціального розвитку дитини вересень батьки 1-4 класів
2.3

 

Перехід із початкової до середньої школи вересень батьки 5 класу
2.4

 

Особливості навчання у старшій школі вересень батьки 10 класу
2.5

 

Порушення поведінки дітьми, причини виникнення та засоби подолання жовтень батьки 6-9 класу
2.6

 

Сімейні цінності листопад батьки 7 класу
2.7

 

Гармонізація родинного та шкільного виховання грудень батьки 8 класу
2.8 Виховання в дитини свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності січень батьки 9 класу
2.9 Стилі спілкування в родині та їх вплив на розвиток комунікативної культури підлітків лютий батьки 7-9 класів
3.0 Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв     березень

 

батьки учнів 11 класу
3.1 Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки березень батьки, вчителі
3.2 Підготовка дітей до навчання у школі квітень батьки 6- річок
3.3 Рівень готовності батьків до співпраці в умовах соціалізації дитини з особливими освітніми потребами квітень батьки учнів з особливими потребами
3.4

 

Стиль поведінки з агресивною дитиною травень батьки учнів 1- 11 класів
3.5 Допомога дітям при підготовці до ЗНО та ДПА травень батьки учнів 9,11 класів
Психологічна просвіта учнів
4.1 Година спілкування «Вчимося слухати один одного» вересень учні 1– 4 класів

 

4.2 Година спілкування «Джерела моєї душі, або Ярмарок чеснот» Вересень учні 5-7 класів
4.3 Година спілкування «Лихослів’я, як слово ранить душу » жовтень учні 8 – 11 класу
4.4 Лекція «Світло оксамитового серця»з профілактики ВІЛ/СНІДу грудень учні 9-11 класу
4.5 Уроки милосердя «Можу – допоможу!»

До дня інвалідів  та толерантності.

 

грудень учні 5-11класів
4.6 Лекція

Права дитини .  Про насилля в сім’Ї

грудень Учні 5-11класів
4.7 Година спілкування «Жити – це здорово,значення твого здоров’я» січень

 

учні 7-8 класів
4.8 «Вплив ЗМІ на формування особистості.

Наслідки протиправної поведінки»

лютий учні 5 – 11 класів
4.9  «Вибір майбутньої професії» ознайомлення учнів із вимогами до певних професій, системою навчальних закладів. березень 8-11 класи
5.1 Година спілкування«Я – громадянин України» березень Учні 6 – 7 класів
5.2 «Готуємося до ДПА та ЗНО» березень учні  9, 11 класів
5.3 Тренінг «Боротьба протилежностей» квітень учні  9,11 класів
5.4 Година спілкування «Куріння або здоров’я – вибирайте самі!» квітень 8-11 класи
5.5 «Правда про алкоголь та наркотики».тренінгові зайняття травень Учні 5-11класів
5.6 Булінг. Протидія булінгу   Лекція травень Учні 5-11класи
 

5.7

Безпечне працевлаштування .

В  рамках протидії торгівлі людьми . Лекція.

   травень Учні 9-11класи

 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

з\п

Зміст роботи з учнями(дітьми), педпрацівниками,

 батьками адміністрацією навчального закладу

Термін

проведення

Де і з ким проводиться
1 Факультатив «Вибір професії » Протягом року Учні 8 класу
2 Психологія(профільний рівень) Протягом року Учні 11-а класу

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

з\п

Зміст роботи з учнями(дітьми), педпрацівниками,

 батьками адміністрацією навчального закладу

Термін

Проведення

Де і з ким проводиться
1 Розробка планів роботи на рік Вересень Адміністрація

 

2 Розробка планів роботи на місяць Щомісяця Адміністрація

 

3 Оформлення обліко-звітної документації

Оновлення інвідуальних діагностичних карток на учнів 1-11 кл .

Протягом року Практичний психолог
4 Оновлення банку даних учнів. Протягом року Вчителі
5 Підбір психодіагностичного інструментарію . Протягом року практичний психолог
6 Підбір корекційних і розвивальних програм Протягом року практичний психолог
7 Самоосвіта. Підбір матеріалів щодо проведення лекцій, бесід, годин спілкування, акцій, тренінгів. Протягом року практичний психолог,

вчителі,  учні

8 Участь у нарадах при заступникові директор Протягом року (згідно плану роботи НЗ) Вчителі,практичний психолог
9 Участь у районних семінарах практичних психологів Згідно  плану РМК методист,

психологи

10 Надання психологічної допомоги вчителям, класоводам, класним керівникам, адміністрації школи протягом року Вчителі
11 Інформування про результати досліджень з метою поліпшення навчально-виховного процесу протягом року адміністрація учителі, батьки, учні
12 Аналіз роботи за І та ІІ півріччя 2018-2019 навчального року

Підготовка аналітичної та статистичної звітності практичного психолога

грудень, травень практичний психолог
13 Поновлення матеріалів психологічних куточків з проблемних питань протягом року практичний психолог
14 Виготовлення куточка шкільної психологічної служби вересень Практичний

психолог

15 Робота в бібліотеці, самоосвіта за темою :

«Соціальна адаптація учнів в умовах навчального закладу  »

протягом року практичний психолог
16 Прийняття участі у заходах до дня людей похилого віку. вересень Практичний психолог
17 Участь у акції «Ми співпрацюємо з територіальною громадою селища»

 

жовтень Практичний психолог
18 День толерантності  .Участь в засіданні «круглого»  столу «Я, ти, ви, вони, але разом – МИ!»

 

листопад Практичний психолог
19   Заходи до дня інвалідів «Толерантність на кожен день» – єдиний урок доброти.  Акція милосердя  «Сувенір на згадку».

 

грудень Практичний психолог
20 Участь у заходах присвячених дню прав людини.Тематична лінійка «Права дитини в Україні»

Участь у  «Круглому  столі  «Почесний обов’язок перед державою. Актуальні проблеми сьогодення»

грудень Практичний психолог
21 Участь у акції «Світло оксамитового серця» з профілактики ВІЛ/СНІДу грудень Практичний психолог
22  Участь у акції «16 днів без насилля» січень Практичний психолог
23 Участь у акції «Ми за здоровий спосіб життя!» травень Практичний психолог

 

ЗВЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

з\п

Зміст роботи Термін

проведення

Де і з ким проводиться
1 Участь у проведенні Виконкому  Лазурненської селищної ради з питань запобігання та профілактики шкідливих звичок (куріння , алкоголь, наркоманія) за планом виконкому селищної ради селищна рада
2 Співпраця з сільською бібліотекою з питань підбору літератури  психологічного напрямку протягом року

згідно потреби

бібліотекар
3 Надання консультацій з організації дозвілля працівникам сільського Будинку Культури протягом року

 

працівники Будинку культури
4

 

Взаємозв’язок  дитячого  садка і школи І – ІІ семестр дитячий садок «Сонечко»
5 Співпраця з працівниками  соціальних сфер. І- ІІ  семестр Працівниками соц.сфери смт Лазурне

 

 

 

 

 

%d блогерам подобається це: